VİZYONUMUZ

 

 İnsanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve anlamak, sahip oldukları duygu ve düşünceleri birbirlerine aktarmak ister.

Bu yolla insanlar arasında " iletişim" diye adlandırılan bir süreç doğar.bu iletişimde okul olarak Vizyonumuz;

  1. Tüm Eğitim çalışanları sağlıklı bir iletişimle birbirine bağlı olmalı,

  2. Eğitimde iletişim yoluyla çoğu kez kopuk ve dağınık  görünen ilişkiler belli düzene konularak, kurumsal ve bireysel amaçlar arasında bilinçli bir denge kurulmalı.

  3. Planlama, karar verme, müfredat geliştirme, denetleme gibi süreçlerin başarılı olması iletişime bağlıdır.

  4. Sağlıklı bir iletişim okulda öğrencilere ayrılan zamanın fazlalığı, öğrencinin sevilmesi, sevildiğinin hissettirilmesi önemli izler bırakır. anlaşıldığının kabul edildiğini, dolayısıyla sevildiğini düşünen öğrenci okulunu sever.

          Aynı durum veli ve personel için de geçerlidir. Farklı tutum ve davranışlardan kaçınan, sert ve saygısız yaklaşımlarda bulunmayan okullar ve oluşturulan okul kültürleri, öğrencileri okula bağlar.

          eğitimde sağlıklı bir şekilde gelişen iletişim, benimsenmiş ve anlaşılmış ortak amaçların ortaya konulmasıyla daha da anlam kazanır. Sağlıklı yaklaşımlar çözüm getirir.

 

 

"Eğitimde bir adım önde; bir adım önce"